Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

January 04 2018

0057 804c 390
Reposted frompiehus piehus viawhiskywithsprite whiskywithsprite
8107 1395 390
5411 7d94 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamarlylee marlylee
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarlylee marlylee
1613 d716 390
Reposted fromWitchlette Witchlette viamarlylee marlylee
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viamarlylee marlylee
7956 0ed8 390
Reposted frommeem meem viamarlylee marlylee

November 30 2017

3786 8d67 390
Reposted fromcorvax corvax viamaybeyou maybeyou
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viawhiskywithsprite whiskywithsprite

November 13 2017

5007 52d2 390
by Regards Coupables
5949 1e00 390
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
2412 27e5 390

bruwho:

@oxford_uk

3020 1be6 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasalami salami

October 12 2017

3008 8e76 390
4643 f288 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...